1

Detta är ett Multi-Range kombinationsfilter med mycket hög kvalitet och normalpris i butik är 450:-/st.
Filtret är NOS (New Old Stock) oanvänt och aldrig öppnat.
Kommer från italienska polisens överskottslager och är prod.märkta med år 2006-2011.
Tillverkat i Italien av D.P.I. srl som är ledande inom personlig skyddsutrustning.

Dessa filter är tillverkade för användning av italienska polisens insatsstyrka och har rundgänga DIN EN 148-1 (40mm Nato-gänga).
För att öka kompatibiliteten säljer vi även adapter / konverter. Adaptern gör att dessa filter passar i princip alla världens militära gasmasker med 40/60mm gänga. Som exempel kan sägas att adaptern gör att filtret passar de flesta Svenska, Norska, Finska, Danska, Ryska och Tyska gasmasker.

Skyddsklasserna på detta filter är A2-B2-E2-K1-P3, se sista bilden för detaljerade skyddsklass-specifikationer.
Kombinationsfilter mot organiska gaser och ångor med en kokpunkt på >65°C, oorganiska gaser och ångor, svaveldioxid och ammoniak samt partiklar av giftiga och högt giftiga ämnen (P3) (t.ex. radioaktivt nedfall).
Med innovativ BIOSTOP (förhindrar tillväxt av bakterier och / eller svampar genom filtermaterialet).
Dessa filter har passerat sitt utgångsdatum, därför kan ovanstående skyddsklasser inte garanteras.
Fungerar förmodligen men eftersom ingen kan garantera detta säljs dessa filter som samlarobjekt.
Observera att gasmasker och denna typ av filter inte ger skydd mot kolmonoxid vid brand (vid brand krävs syre).

Länk till italienska tillverkaren:
https://www.dpisekur.com/en/prodotto/dirin-230/

ENGLISH:

This is a combination filter with very high quality and the normal price in the store is SEK 450/pc.
The filter is NOS (New Old Stock) unused and never opened.
Comes from the Italian police's surplus stock and is product marked with the year 2006-2011.
Made in Italy by D.P.I. srl which is a leader in personal protective equipment.

These filters are made for the use of the Italian police task force and have round thread DIN EN 148-1 (40mm NATO thread).
To increase compatibility, we also sell adapters / converters. The adapter means that these filters fit basically all the world's military gas masks with 40 / 60mm thread. As an example, it can be said that the adapter makes the filter suitable for most Swedish, Norwegian, Finnish, Danish, Russian and German gas masks.

The protection classes on this filter are A2-B2-E2-K1-P3, see last image for detailed protection class specifications.
Combination filter against organic gases and vapors with a boiling point of >65°C, inorganic gases and vapors, sulfur dioxide and ammonia and particles of toxic and highly toxic substances (P3).
With innovative BIOSTOP (prevents the growth of bacteria and / or fungi through the filter material).
These filters have passed their expiration date, therefore the above protection classes can not be guaranteed.
Probably works, but since no one can guarantee this, these filters are sold as collectibles.
Note that gas masks and this type of filter do not provide protection against carbon monoxide in the event of a fire (oxygen is required in the event of a fire).

APPLICATIONS:
• Asbestos Abatement
• Chemical
• Paintwork
• Fire Fighting
• Foundries & Metal Production
• Government
• Hazardous Materials
• Pandemics
• Mining
• Oil & Gas
• Paper & Pulp
• Power Plants & Electricity
• Waste & Water Treatment
• Welding
• Length: 102 mm
• Width: 103 mm
• Height: 103 mm
• Volume: 1,082 dm³
• Weight: 0.24 kg
• CE Code: 0426
• Manufacturing number: 4341.0632
• Thread: DIN EN 148-1 (40mm NATO)

IMPORTANT NOTES:
• Date and markings shown in the photo may vary and the gas mask filter is expired.
• Not classified as civilian personal protective equipment.
• Safety features cannot be guaranteed therefore the equipment is sold as collectibles.

Please note that this is surplus, therefore there may be small variations in model and color.
May have visible traces from long-term storage.

• Condition: Never used / NOS (New Old Stock) (long-term stored in military storage)
• Color: Black
• Manufacturer: Surplus product
• Order Number: MF627610BB

Gasmask Filter DIRIN 230 40mm Gas Mask Filter, Italian ...

Det ursprungliga priset var: 199,00 kr.Det nuvarande priset är: 165,00 kr.

I lager

or