1

Tactical Fire Pot är en innovativ gel med tillhörande eldkärl, som är idealisk för att göra upp eld för uppvärmning av upp till 10 måltider.

Gelén brinner med mycket hög värme utan att skapa aska, rök eller störande lukt.
Väderbeständig och återanvändningsbar.
Baserat på bioetanol.
100% biologiskt nedbrytbar.

INSTRUKTIONER:
1. Tillsätt kallt vatten i matförpackningen och rör om.
2. Ta bort locket på eldkärlet och placera eldkärlet på en värmebeständig underlag, tänd gelen med tändsticka eller tändare.
3. Vik botten på måltidsförpackningen så att den blir platt och placera den ovanför eldstaden. Använd t.ex. två stenar för att måltiden ska få lite distans till eldkärlet.
4. När måltiden kokat upp tar du bort den från eldkärlet och försluter blixtlåset och låter den stå den tid som anges på förpackningen.
5. Placera locket på eldkäret för att släcka gelen. Blås inte för att släcka elden.

VARNING!
Förvara utom räckhåll för barn! Förvara behållaren stängd. Använd brandsläckare vid brand. Efter hudkontakt, tvätta med vatten. Får absolut inte förtäras! Kontakt med ögonen orsakar allvarlig ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta en läkare om irritationen kvarstår.
__________________________________________

ENGLISH:

Tactical Fire Pot 40ml

Firepot is an innovative fire gel, which is ideal for making a small flame for heating up to 10 Tactical Foodpack meals. Based on bioethanol. The gel doesn’t create ash, smoke and disturbing odor. The product is weatherproof and reusable!

HOW TO USE:
Add the required amount of cold water into the foodpack and stir.
Remove the fire pot lid, place the fire pot on a heatproof base, ignite the lighter gel using a match or a lighter.
Fold the bottom of the Tactical Foodpack to make it flat, and place it above the fire pot. We recommend to use 2 cups, 2 stones or other, which is higher than fire pot.
Keep the foodpack above the fire until boiling, then remove the foodpack from the flame, seal the grip, and leave the food stand for the time shown on the package.
Cover the flame with the lid, do not blow!

WARNING!
Keep out of reach of children! Keep container closed. In case of fire use extinguisher. After contact with skin, wash?with water. Oral administration forbidden! Contact with eyes causes severe eye irritation. In case of contact with eyes, rinse?cautiously with water for several minutes. If irritation persists, consult a doctor.
__________________________________________

• Manufacturer: Tactical Foodpack
• Country of origin: Estonia
• EAN: 4744698012070
• Taric: 27101929
• Order number: TF00150

Tactical Fire Pot [40ml] Tactical Fire Pot [40ml] Eldkä...

Det ursprungliga priset var: 109,00 kr.Det nuvarande priset är: 85,00 kr.

Slut i lager