1

Högkvalitativt kombinationsfilter för gaser ångor & partiklar, tillverkat i Lubeck av det Tyska bolaget Dräger.

Multiskydd mot gaser och ångor från organiska föreningar, kokpunkt >65 °C samt oorganiska gaser och ångor, t.ex. klor, svavelväte, blåsyra.
Skyddar också mot svaveldioxid och klorväte, ammoniak, kvicksilverånga och partiklar.
Kan användas med gängade fullmasker med 40mm skruvgänga.
Filtret är märkt med “R” som innebär att det är återanvändbart och kan användas många gånger. 
Enligt EN 14387 – uppfyller också rysk GOST-standard.

• Tillverkare: Dräger
• Tillverkarens artikelnummer: 6738797
• Modell: X-plore 1140
• Skyddsklass: A2B2E2K2HGP3RD
• Filtrering: 99.95%
• Mått: ~ 10 x 10 x 10 cm
• Vikt: ~ 350g
• Färg: Silver
• Material: Aluminium
• Huvud komponent: Aktivt kol
• EU Declaration of Conformity: Document No. SE24872-01
• EU-Type Examination Certificate: IFA 2101125
• Retailer Price: 636 SEK
• Bäst Före Datum: Passerat 2018-2021
• Antal: 1st

Dessa filter består av aktivt kolpulver, glasfiber filter och aluminium hus.
Filterhuset är förseglat i båda ändarna med Drägers sigill.
Filtren kommer från German Army Bundeswehrs överskottslager.
Vissa kommer förpackade i originalkartong och vissa saknar kartong, originalkartongerna kan dock ha märken och skav från transporter.
Filtren kan även visa spår från långtidsförvaring t.ex. kan limmet till Drägers sigill hårdnat så sigillet sitter löst eller lossnat.
I vilket fall som helst är alla filter 100% oanvända och båda skyddslocken fram och bak är helt intakta. 
Det extremt låga priset beror på att filtren passerat bäst före datum 2018-2021 och säljs därför som samlarföremål helt utan funktionsgaranti. 

FILTER COLOUR CODING
• BROWN [AX] Gases and vapors of organic compounds with boiling point = 65 °C
• BROWN [A] Gases and vapors of organic compounds with boiling point > 65 °C
• GREY [B] Inorganic gases and vapors, e.g. chlorine, hydrogen sulphide, hydrogen cyanide
• YELLOW [E] Sulphur dioxide, hydrogen chloride
• GREEN [K] Ammonia
• BLACK [CO] Carbon monoxided
• RED [Hg] Mercury vapor
• BLUE [NO] Nitrous gases, including nitrogen monoxide
• ORANGE [Reactor] Radioactive iodine including radioactive methyl iodide
• WHITE [P] Particles

NBC/CBRN FILTER
These filters consist of activated carbon powder as well as fiberglass filters, high quality aluminum housings.
In principle, the filter can be stored for almost any length of time because carbon aluminum and glass do not age.
If the filters are stored correctly, most experts agree that they are functional for at least 40-50 years.

If you use these filters for work at eg. construction work, painting, demolition, decontamination you need to change filters occasionally. When the filter is slow to breathe through, it is time to change the filter because the filter is then clogged with particles.
When using toxic flue gases, it is recommended to change filters every day.
When used against non-toxic gases such as tear gas or pepper spray, you can use the filter until you feel the gas

(These filters have passed their expiration date, therefore the above protection classes can not be guaranteed)
Probably works but since no one can guarantee this, these filters are sold as collectibles.
Note that gas masks and this type of filter not provide protection against carbon monoxide in the event of fire (in case of fire oxygen is required).

APPLICATIONS:
• Asbestos Abatement
• Chemical
• Foundries & Metal Production
• Government
• Hazardous Materials
• Pandemics
• Mining
• Nuclear Industry
• Oil & Gas
• Paper & Pulp
• Power Plants & Electricity
• Waste & Water Treatment
• Welding

IMPORTANT NOTES:
• Date and markings shown in the photo may vary and the gas mask filter is expired 2018-2021.
• Not classified as civilian personal protective equipment.
• Safety features cannot be guaranteed therefore the equipment is sold as collectibles.

• Condition: Never used / NOS (New Old Stock) (long-term stored in military storage)
• Color: Silver
• Manufacturer: Dräger
• Order Number: MF6738797

Dräger Xplore Filter A2B2E2K2HGP3RD [40mm] 40mm Dräger X-plore Rd40 Gasma...

Det ursprungliga priset var: 189,00 kr.Det nuvarande priset är: 155,00 kr.

I lager

or