1

60st Jodtabletter (65mg), tillverkad i USA!

Kaliumjodid är ett salt av stabilt jod.
Endast för kortvarig användning vid kärnkraftsolyckor.
Vitamatic USA använder vid framställningen enbart ingredienser av högsta premium kvalitet.

Det är allmänt känt att kaliumjodid (KI) eller jodtabletter används vid kärnkraftsolyckor.
Vid en olycka kan en mängd radioaktiva ämnen släppas ut i omgivningen, bland annat jodisotopen I-131.

Intag av jodtabletter skall endast ske på särskild uppmaning av myndigheter.
Upptaget av radioaktiv jod i sköldkörteln kan blockeras genom tidig tillförsel av hög dos kaliumjodid.
Sköldkörteln har därefter tagit upp tillräckligt med jodid och någon radioaktiv jod kan därför inte tas upp.

Försiktighet:
ÖVERSKRID INTE FÖRESLAGEN DOSERING. Ta det inte om du är allergisk mot jod, har dermatitis herpetiformis eller hypokomplementemisk vaskulit eller har nodulär sköldkörtelsjukdom med hjärtsjukdom. Om du är gravid, kan bli gravid, ammar, har en sköldkörtelsjukdom eller tar någon medicin, kontakta en läkare före användning. Vid överdosering, svullna spottkörtlar, magbesvär, hudutslag eller allergisk reaktion, avbryt användningen omedelbart och kontakta en läkare.

Fri från socker, stärkelse, jäst, soja, vete, ägg, konstgjorda färger, smakämnen och konserveringsmedel.

Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar.
Ta aldrig jodtabletter i förebyggande syfte, ska endast användas på uppmaning av myndigheter vid radioaktiva utsläpp!

ENGLISH:

60 Iodine Tablets (65mg), made in the USA!

Potassium iodide is a salt of stable iodine.
Only for short-term use in nuclear accidents.
Vitamatic USA only uses ingredients of the highest premium quality in its production.

It is well known that potassium iodide (KI) or iodine tablets are used in nuclear accidents.
In the event of an accident, a number of radioactive substances may be released into the environment, including the iodine isotope I-131.

Iodine tablets should only be taken at the special request of the authorities.
The uptake of radioactive iodine into the thyroid gland can be blocked by early administration of a high dose of potassium iodide.
The thyroid gland has subsequently taken up enough iodide and no radioactive iodine can therefore be taken up.

Caution:
DO NOT EXCEED SUGGESTED USE. Do not take it if you are allergic to iodine, have dermatitis herpetiformis or hypocomplementemic vasculitis, or have nodular thyroid disease with heart disease. If you are pregnant, may become pregnant, breastfeeding, have a thyroid condition, or are taking any medication, consult a physician before use. In case of overdose, swollen salivary glands, stomach upset, skin rash or allergic reaction discontinue use immediately and consult a physician.

Free of sugar, starch, yeast, soy, wheat, egg, artificial colors, flavors and preservatives.

These statements have not been evaluated by the food and drug administration. This product is not intend to diagnose, treat, cure, or prevent and disease.

• Best before date for this batch: March 2025
• Category: Natural Health Food / Vitamins & Minerals
• Manufacturer: Vitamatic
• Country of origin: USA
• Article No: MA00103

Kaliumjodid - Potassium Iodide Tabletter [65mg] Kaliumjodid Tabletter 60st Jod...

Det ursprungliga priset var: 959,00 kr.Det nuvarande priset är: 785,00 kr.

I lager

or