En militär kniv i stil med Österrikiska arméns 81:a, tillverkad av MFH Germany. 
En kniv utformad för tunga och exakta uppgifter, perfekt för överlevnad.

Kniven är tillverkad i första hand som en stridskniv som ska klara av tuffa militära uppdrag.
Tack vare sin ypperliga balans är den även perfekt som kastkniv.
Hela knivens längd är gjord i ett enda stålstycke.
Ett långt, smalt och skarpslipat CLIP-POINT-blad av härdat fjäderstål som är karakteristiskt för dolkar och bajonetter.

En treradig såg med alternerande vassa tänder gör skärningen enklare och möjliggör sågning och av hårda material – perfekt för kapning av rep, kablar, tyger, trä och plast.
Svartning minskar ljusreflexer och skyddar mot korrosion.
Handtaget är halkfritt, absorberar vibrationer och fryser inte i handsken.
Handtagets huvud är utrustat med en ögla.
Dubbelsidigt smidd stålskydd hindrar handen från att glida på bladet.
Den vikta delen av handskyddet fungerar som en flasköppnare och stöder tummen vid skärning.
Utrustad med ett utvecklat monteringssystem som gör att den kan bäras på bälte, kropp, väst eller redskap.
Innovativt system för att säkra att kniven inte faller ut och med fjäderklämman låser kniven fast automatiskt i höljet.
Möjligheten att sätta in kniven med bladet från båda håll (för vänster och höger hand).

ENGLISH:

A military knife in the style of the Austrian Army 81, manufactured by MFH Germany.
A knife designed for heavy and precise tasks, perfect for survival.

The knife is made primarily as a combat knife that can handle tough military missions.
Thanks to its excellent balance, it is also perfect as a throwing knife.
The entire length of the knife is made in a single piece of steel.
A long, narrow and sharp-edged CLIP-POINT blade of hardened spring steel that is characteristic of daggers and bayonets.

A three-row saw with alternating sharp teeth makes cutting easier and enables sawing and of hard materials – perfect for cutting ropes, cables, fabrics, wood and plastic.
Blackening reduces light reflections and protects against corrosion.
The handle is non-slip, absorbs vibrations and does not freeze in the glove.
The head of the handle is equipped with a loop.
Double-sided forged steel cover prevents the hand from slipping on the blade.
The folded part of the hand guard acts as a bottle opener and supports the thumb when cutting.
Equipped with a developed mounting system that allows it to be worn on a belt, body, vest or tool.
Innovative system to ensure that the knife does not fall out and with the spring clip the knife locks automatically in the housing.
The possibility to insert the knife with the blade from both sides (for left and right hand).

• MFH Assault army knife
• Knife for heavy and precise tasks
• Well balanced
• Hidden Tang construction – solid
• Spring steel, hardened
• Long CLIP-POINT blade
• Smooth blade, resistant to blunting
• Apparent blade, high pierceability
• Three-row saw with a cross
• Blackened steel
• Non-slip composite handle
• Eyelet for the wrist loop
• Double-sided forged steel cross
• Bottle opener function
• Scabbard made of durable composite
• Developed assembly system
• Elastic, zipped belt loop
• Secure protection, self-locking clip
• For left and right handhelds
• Water drainage hole
• Total weight 245 g
• Total length with scabbard 302 mm
• Total length of knife 290 mm
• Blade length 163 mm
• Thickness 4.5 mm blade
• Blade width 21 mm

ATTENTION: You must be over 18 to buy!

• Condition: New
• Color: Light Olive
• Manufacturer: MFH, Germany
• Order Number: MF44082B

Brands:

MFH Germany

MFH – Military & Adventure. For more than 40 years, German MFH has been well known for the best price-performance ratio. Suitable for all requirements and demands, durable and robust. From clothing and equipment manufactured according to military specifications to a comprehensive assortment for outdoor enthusiasts. Offers a wide variety for all desires and strains.        
MFH Germany
Vikt 345 g
Color

Brands:
0